Olof Palmehof 71 (Penthouse) Almere

VerkochtToevoegen aan favorieten
Prijs: 450.000 k.k.
Contact Contact:
Joey of Harald
06 11 7447 32
bij geen gehoor:
06 23 8990 24
Geplaatst 3 maanden en 1 week geleden

Omschrijving

         “Parel” op 21min(!) van Amsterdam Centraal

For English text, see below.

Let op! Deze woning wordt aangeboden met een bieden vanaf prijs! 

Penthouse op de 6e etage, midden in het centrum van Almere Stad nabij station Almere Centraal. 

 
Ligging.

Station Almere Centraal op 1 minuut loopafstand en 21(!) minuten later stapt u uit op Amsterdam Centraal Station. (in 29 minuten op Schiphol). 

Vanaf 2022 zit u op 15min loopafstand bij de Floriade!


Rustig wonen in Almere Stad. 
Op aan de ene kant station Almere Centraal, dicht bij horecapleinen (“Loetje” op 100 meter) en al haar mooie winkels, vele restaurants, supermarkten, bioscoop en Stadhuisplein, alwaar de bibliotheek, gemeentehuis en nagenoeg ook het Flevoziekenhuis aan ligt.
En aan de achterzijde van het Penthouse veel natuur. Uitkijkend over 2 stadsparken met water en nabij het grote groene Beatrixpark, Leeghwaterplas en aan het stadspark “Bos der Onverzettelijken”. U kunt hier heerlijk fietsen en/of wandelen in een prachtige natuurlijk omgeving. 

Zicht op natuur en kijkend over laagbouw.
Het penthouse ligt gelegen op het zuidwesten, met terras doorlopend van  het zuiden rondom de woning, via het westen, met prachtige zonsondergang, naar het noorden.


Indeling
 

Entree/hal 
Begane grond met de brievenbussen en bellentableau. Twee automatisch deuren openen een keurig onderhouden entree, met toegang tot de bergingen, het trappenhuis en de lift.

Bovenste woonlaag.
Slechts twee penthouses van ca. 130m2. Alles gelijkvloers.
De originele indeling van 4 kamers kamers is eenvoudig te herstellen. Kinderdagverblijven, scholen in basis- en voortgezet onderwijs, in de buurt te over. 

De woning is voorzien van een pvc vloer in een warme houttint. De pvc vloer is volledig in het appartement doorgelegd, met uitzondering van de badkamer en toilet.

Hal.
Hal is verruimd en verlicht is door een opengewerkte kamer. Vanuit hier kunt u de kleine uitzichtkamer en ook het terras benaderen.

Badkamer.
Badkamer en toilet bevatten luxe vloertegels met vloerverwarming, groot ligbad, “designer” wastafel voor twee personen en bijbehorende kast en spiegelschuifkast, radiator en inloopdouche met multifunctionele douchekolom. Semi afgesloten was-ruimte met 2e toilet, wasmachine/wasdroger en grote schuifdeuren spiegelkast.

Slaapkamer.
Slaapkamer (14m2) ligt op het noorden en geeft toegang tot het dakterras.

De badkamer is samen met de “master bedroom” ingenieus “afgescheiden”  van de hal en woonkamer en geeft heel veel privacy.

Woonkamer.
Vanuit de hal met grote spiegelkast, toiletruimte en inloop(kleding)kast, komt u in de L-vormige woonkamer van ca. 70m2 met de half open keuken, bar en een eetgedeelte. De woonkamer bestaat voor ca. 50% uit glas met Franse deuren om te kunnen genieten van het prachtige uitzicht over de laagbouw van de stad, welke overigens grotendeels aan het oog wordt onttrokken door de vele bomen.

Privacy.
De entreedeur kan via een videofoon (kleur) worden bediend.

Parkeren.
Op eigen terrein. U heeft 1 eigen vaste (en evt. 1 gehuurde) parkeerplaats tot uw beschikking. Deze binnenparkeerplaats wordt afgeschermd door hekwerk en een elektronische slagboom.

Berging.
Met de fiets (en/of motor) kunt u gemakkelijk langs de zijingang binnendoor naar de ruime berging op de begane grond.

VVE
Het complex bestaat uit 4 woontorens met een zeer actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren. Bijdrage € 168,55 per maand.

Bewoners aan het woord.
Wij hebben jaren op de Veluwe gewoond en zijn voor werk/toekomst naar Almere verhuist. Dit prachtige penthouse is gelijkvloers en met een terras op het zuiden/westen/noorden met een écht waanzinnig en niet te bevatten uitzicht. Hier zijn we voor gevallen. We wisten dat we hier oud zouden gaan worden.

We hebben veel verbouwd en opnieuw ingedeeld om er een “paleisje” van te maken. O.a. badkamer en toilet zijn in “luxe” vervangen. We hebben op het terras getracht veel groen te creëren, wat ons een heerlijk “leef gevoel” geeft.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat wij met héél véél pijn in het hart ons penthouse te koop zetten. 

Bijzonderheden: 

- Vrijheid!!
- Compleet verbouwd/aangepast appartement 
- Toplocatie nabij het centrum en Uniek(!) uitzicht! 
- Door veel glas in de gevel is het een licht appartement 
- Berging op de begane grond 
- Bouwjaar 1991 
- Aanvaarding in overleg

- Overname roerende goederen evt. bespreekbaar

Disclaimer: 
Alhoewel zorgvuldig samengesteld, kunnen er aan deze tekst geen rechten worden ontleend, wij staan dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens.

Contact;
Joey of Harald
Telefoonnummer: 06 11 7447 32 (b.g.g., bel) 06 23 8990 24

 

In English.

        "Pearl" at 21min(!) from Amsterdam Central.

Attention! This property is offered with a bid from starting price!

Penthouse on the 6th floor, in the centre of Almere City near Almere Central Station.


Location.

Station Almere Central at 1 minute walking distance and 21(!) minutes later you get off at Amsterdam Central Station. (in 29 minutes at Schiphol).

From 2022 you are at 15min walking distance from the Floriade!

Quiet living in Almere City.
On the one hand station Almere Central, close to catering squares ("Loetje" at 100 meters) and all its beautiful shops, many restaurants, supermarkets, cinema and Stadhuisplein, where the library, town hall and almost also the Flevo Hospital is located.
And at the rear of the Penthouse lots of nature. Overlooking 2 city parks with water and near the large green Beatrixpark, Leeghwaterplas and the city park "Bos der onverzettelijken". You can enjoy cycling and / or hiking in beautiful natural surroundings.

View of nature and looking over low buildings.
The penthouse is located on the southwest, with terrace running from the south around the house, through the west, with beautiful sunset, to the north.


Layout

Entrance / hall
Ground floor with mailboxes and doorbells. Two automatic doors open a well maintained entrance, with access to the storage rooms, the staircase and the elevator.

Upper floor.
Only two penthouses of approx. 130m2. Everything on level floors.
The original layout of 4 rooms is easy to restore. Nurseries, schools in primary and secondary education, near abundant.

The house has a PVC floor in a warm wood tone. The pvc floor is completely laid out in the apartment, with the exception of the bathroom and toilet.

Hall.
Hall is enlarged and lit by an openwork room. From here you can approach the small viewing room and also the terrace.

Bathroom.
Bathroom and toilet contain luxury floor tiles with underfloor heating, large bathtub, "designer" sink for two people and matching closet and sliding mirror cabinet, radiator and walk-in shower with multifunctional shower column. Semi enclosed laundry room with 2nd toilet, washer / dryer and large sliding mirror cabinet doors.

Bedroom.
Bedroom (14m2) faces north and gives access to the roof terrace.

The bathroom is together with the "master bedroom" ingeniously "separated" from the hall and living room and gives lots of privacy.


Living room.
From the hall with large mirror closet, toilet and walk-in closet, you enter the L-shaped living room of approx 70m2 with the half open kitchen, bar and dining area. The living room consists for about 50% of glass with French doors to enjoy the beautiful view over the low-rise buildings of the city, which is largely hidden from view by the many trees.


Privacy.
The entrance door can be operated via a videophone (colour).

Parking.
On site. You have 1 private fixed (and possibly 1 rented) parking space at your disposal. This courtyard is protected by fencing and an electronic barrier.

Storage.
By bike (and / or motor) you can easily along the side entrance to the spacious storage room on the ground floor.

VVE
The complex consists of 4 residential towers with a very active and healthy Association of Owners. Contribution € 168.55 per month.

Residents have their say.
We have lived on the Veluwe for years and have moved to Almere for work / future. This beautiful penthouse is on level floors and with a terrace facing south/west/north with a really amazing and unfathomable view. Here we are for cases. We knew we were going to grow old here.

We have done a lot of rebuilding and rearranging to make it a "little palace". Bathroom and toilet have been replaced in "luxury". We have tried to create a lot of greenery on the terrace, which gives us a wonderful "living feeling".

We can't emphasize enough that we put our penthouse for sale with a lot of pain in the heart.


Particulars:

- Freedom!
- Completely renovated/adapted apartment
- Top location near the center and unique (!) view!
- Through a lot of glass in the facade is a light apartment
- Storage room on the ground floor
- Built in 1991
- Acceptance in consultation

- Takeover of movable property is negotiable if necessary.

 
Disclaimer:
Although carefully composed, no rights can be derived from this text, we do not guarantee the accuracy and completeness of the information shown.

Contact;
Joey of Harald
Phone number: 06 11 7447 32 If no answer, call 06 23 8990 24

 

Specifieke details

Soort appartement: Penthouse
Woonoppervlakte: 130m2
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Oppervlakte woonkamer: 60
Woonlaag: 6e verdieping
Bouwjaar: 1991
Inhoud woning: 315m3
Keuken Half-open keuken
Uitvoering keuken: Normaal
Keuken lengte x breedte: 4 x 3
Garage: Parkeerplaats
Garage capaciteit: 2 auto's
Tuin: Nee
Ligging tuin: Zuid-Westen
Tuin lengte x breedte: ca. 20 x 3.5 (70-75m2)
VVE: Inschrijving KvK, Vergadering VVE, Periodieke bijdrage, Reservefonds, Onderhoudsplan, Opstalverzekering
VVE Bijdrage: 169
Energielabel: C
Isolatie: Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Volledig geïsoleerd
Verwarming: Stadsverwarming, Vloerverwarming
Onderhoud buiten: Uitstekend
Onderhoud binnen: Uitstekend
Ligging: Nabij winkels , Woonwijk , Aan park , Beschutte ligging , Vrij uitzicht

Locatie

Almere, Flevoland
OIof Palmehof 71, 1314WD