Formulieren


Sleutelverklaring

Koper en verkoper kunnen overeen komen dat koper gebruik kan maken van de gekochte woning alvorens deze juridisch wordt geleverd. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast wat spullen neerzetten of beginnen met verven. Door middel van een ‘sleutelverklaring’ leggen partijen de gemaakte afspraken hieromtrent vast.

Download sleutelverklaring »


Biedingsformulier

Met het biedingsformulier kunt u een bod doen op een woning die u interesse heeft. Let op een bod is geen overeenkomst! U zit nergens aan vast maar ook de koper hoeft geen consequenties aan het bod te accepteren.

Dowload Biedingsformulier »


Vragenlijst "A en B" bij verkoop van een woning of appartement

Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw appartement, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. De informatielijst beoogt niets anders dan vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van u als verkoper

Download vragenlijst "A en B" »


Lijst van zaken

De Lijst van zaken is de lijst van een aantal roerende goederen en onroerende goederen die bij de koop van een woning zijn inbegrepen

Download Lijst van zaken »


 

Inspectieformulier te gebruiken vóór de overdracht van de woning

Enkele dagen vóór de eigendomsoverdracht van een huis, vindt er een inspectie van de woning plaats. Verkoper en koper gaan tijdens de inspectie van de woning samen door de, dan leegstaande, woning om te controleren of de woning wordt opgeleverd zoals afgesproken.

Download inspectieformulier »

 


Meterstanden formulier 

Te gebruiken in combinatie met het inspectieformulier. Vul gezamenlijk het formulier in en stuur het kopie naar je energieleverancier

Download meterstanden formulier »


Kadaster

U wilt de eigedomsakte opvragen of u wilt de kadastrale van uw huis inzien. De juiste informatie wordt verkregen bij het Kadaster.

Ga direct naar de aktepagina van het kadaster »

Overzicht producten voor uw woning »