house16  |  Hoe werkt het?Wat kost het?  |  Te koop  |  Verkocht  |  Reviews  |  Inloggen  

Koopovereenkomst downloaden

De Koopovereenkomst


Als u overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden en vraagprijs dan legt u dat vast in een koopovereenkomst.
U kunt hier een koopovereenkomst downloaden. Wilt u het liever overlaten aan Hoomly makelaardij? Neem dan contact met ons op.

 


 

 

Stuurt u de koopovereenkomst zelf naar het notariskantoor? Zorg er dan voor dat de volgende documenten worden bijgesloten:

 • Identiteits-bewijzen van u en van uw partner c.q. mede-eigenaar van het pand.
 • Kopie akte van levering (kopie van de aankoopakte van uw woning)
 • Kopie van de meest recente WOZ beschikking
 • Is uw woning (deels) verhuurd?: Kopie verhuurovereenkomst
 • Indien van toepassing: Verklaring van erfrecht
 • Kopie energiecertificaat
 • Kopie bouwkundige tekeningen (indien aanwezig)
 • Bij een appartement: Kopie splitsingsakte
 • Bij een appartement: Kopie reglement VVE
 • Bij een appartement: Kopie opstal verzekering
 • Vragenformulier behorende bij de verkoop van een woning