Koopovereenkomst downloaden

Koopovereenkomst Service 

Heb je een huis of appartement zonder makelaar gekocht en wil je de koopovereenkomst door een professional laten opstellen? Geen probleem. Dan vind je hier de oplossing. Met de koopovereenkomst-service van Hoomly kun je een koopovereenkomst laten opstellen zonder dat je een huis of appartement via bemiddeling van een makelaar hebt gekocht of verkocht 

 

Koopovereenkomst online opstellen

 


Het opstellen van een koopovereenkomst, wat komt daarbij kijken?

Het opstellen van een koopovereenkomst, wat komt daarbij kijken? Waar moet je op letten bij het opstellen van een koopovereenkomst? En wat is het verschil met een voorlopige en een definitieve koopovereenkomst? Voor veel huisverkopers is dit onduidelijk en willen daar meer duidelijkheid over. Het gaat tenslotte om de koop of verkoop van het meest kostbare bezit, jouw woning!

 couple laptop

 

Wat is het verschil tussen een voorlopige en een definitieve koopovereenkomst?

Er is geen verschil tussen een voorlopige en een definitieve koopovereenkomst. Men noemt het de voorlopige koopovereenkomst, omdat er ontbindende voorwaarden, zoals voorbehoud van financiering of verkoop eigen woning, in worden opgenomen. Als men bijvoorbeeld geen financiering kan krijgen of de eigen woning niet kan verkopen, kan de koper de voorlopige koopovereenkomst zonder enige verplichting ontbinden. Dat betekent dat "voorlopige koopovereenkomst", als aan alle voorwaarden is voldaan, een definitieve koopovereenkomst wordt. De koopovereenkomst wordt na ondertekening naar de notaris verstuurd, waarna de overdracht gepland wordt. Bij notaris wordt men eigenaar van de woning.

 

Een koper heeft bedenktijd om van de koop af te zien. Hoe werkt dat?

De mondelinge koopovereenkomst van de woning is niet rechtsgeldig en dus niet bindend. Beiden kunnen een beroep doen op het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Wanneer verkoper en koper het koopcontract hebben getekend, is dit voor verkoper direct bindend. Verkoper heeft geen bedenktijd. Koper heeft echter nog een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Lees hier verder.

Wat staat er vermeld in het koopcontract?

In het koopcontract worden de mondeling gemaakte afspraken m.b.t. de aankoop en verkoop van het huis opgenomen, bijvoorbeeld de hoogte van de koopsom en de datum van de overdracht.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is het voorbehoud van de financiering die de koper gaat aanvragen. Wanneer de geldverstrekker de hypotheekaanvraag niet accepteert, dan kan de koper met deze ontbindende voorwaarde nog van de koop af. Maar de verkoper kan ook een voorwaarde in het koopcontract laten opnemen, bijvoorbeeld dat de overeenkomst wordt ontbonden wanneer de koop van de door verkoper gekochte woning niet doorgaat. Ontbindende voorwaarden zijn dus een belangrijk onderdeel van het koopcontract.

Wat is een asbestclausule?

In de periode voor 1994 werd asbest vaak gebruikt in de woningbouw. In veel woningen van voor 1994 is asbest terug te vinden. Met de asbestclausule vrijwaart koper verkoper van de aanwezigheid van asbest in de woning.

Wat is een ouderdomsclausule?

In het koopcontract kan een ouderdomsclausule opgenomen wanneer het een oud huis betreft. In deze clausule staat vermeld dat de koper bekend is met de ouderdom van het huis en dat de gevolgen van verborgen gebreken, die het gevolg zijn van deze ouderdom, voor risico van de koper komen.

Wat is een voorbehoud van een bouwkundige keuring?

Nadat de koper en de verkoper overeenstemming hebben bereikt, kan men afspreken dat de koper een bouwkundige keuring laat uitvoeren. Mocht uit deze keuring blijken dat er onvoorziene herstelkosten naar voren komen, dan heeft de koper het recht om de koop kosteloos te ontbinden. Men kan ook afspreken dat de bouwkundige keuring wordt uitgevoerd vóórdat het koopcontract is ondertekend.

Wat is een niet-bewoningsclausule?

Wanneer een woning wordt verkocht door een verkoper die zelf de woning niet heeft bewoond, kan een niet-bewoningsclausule van toepassing zijn. Dit gebeurt onder andere wanneer de woning wordt verkocht door erfgenamen.

 

Koopovereenkomst online opstellen