login  Inloggen  |  log in  Registreren     (085) 06 07 889

Koopovereenkomst downloaden

De Koopovereenkomst


Als u overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden en vraagprijs dan legt u dat vast in een koopovereenkomst.
U kunt hier een koopovereenkomst downloaden. Wilt u het liever overlaten aan een professional? Neem dan contact met ons op.


Download koopakte woonhuizen

Download toelichting koopakte woonhuizen

Download koopakte appartementen 

Download toelichting koopakte appartementen

Download Lijst met roerende zaken

Download ontvangstbevestiging koopovereenkomst

Vragenformulier behorende bij de verkoop van de woning

 

Stuurt u de koopovereenkomst zelf naar het notariskantoor? Zorg er dan voor dat de volgende documenten worden bijgesloten:

 • Identiteits-bewijzen van u en van uw partner c.q. mede-eigenaar van het pand.
 • Kopie akte van levering (kopie van de aankoopakte van uw woning)
 • Kopie van de meest recente WOZ beschikking
 • Is uw woning (deels) verhuurd?: Kopie verhuurovereenkomst
 • Indien van toepassing: Verklaring van erfrecht
 • Kopie energiecertificaat
 • Kopie bouwkundige tekeningen (indien aanwezig)
 • Bij een appartement: Kopie splitsingsakte
 • Bij een appartement: Kopie reglement VVE
 • Bij een appartement: Kopie opstal verzekering
 • Vragenformulier behorende bij de verkoop van een woning