login  Login  |  add user  Registreren  |  call answer (043) 855 39 12 

 

De koopovereenkomst

U heeft een koper gevonden voor uw huis? Dan kan de koopovereenkomst worden getekend. U kunt hiervoor gebruikmaken van de model koopovereenkomst die te vinden is door hier te klikken. Wilt u uw koopcontract van uw huis door Hoomly makelaardij laten beoordelen? Vraag dan de Koopcontract Beoordeling aan.

 

Schriftelijkheidsvereiste

De koop van een huis door een consument-koper wordt schriftelijk aangegaan. Een mondeling akkoord tussen de koper en de verkoper is niet genoeg. Pas als de koopovereenkomst is opgemaakt en zowel uw handtekening als die van de verkoper onder het contract staan, is de koop gesloten. 

 

3 dagen bedenktijd

Na het tekenen van de koopovereenkomst hebt u, als particuliere koper, 3 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van reden ontbinden. 

 

Ontbinden koopovereenkomst

In het koopcontract kunt u ontbindende voorwaarden laten opnemen. Die voorwaarden kunnen u voor grote financiële problemen behoeden. Welke ontbindende voorwaarden zijn er en hoe neemt u ze op in het contract? U kunt uw vragen altijd stellen aan Hoomly makelaardij.  

 

Documenten

De navolgende documenten dienen door de koper(s) en verkoper(s) getekende koopovereenkomst te worden aangehecht.

  • Identiteits-bewijzen van u en van uw partner c.q. mede-eigenaar van het pand.
  • Kopie akte van levering (kopie van de aankoopakte van uw woning)
  • Kopie van de meest recente WOZ beschikking
  • Lijst met roerende zaken
  • Is uw woning (deels) verhuurd?: Kopie verhuurovereenkomst
  • Indien van toepassing: Verklaring van erfrecht
  • Kopie energiecertificaat
  • Kopie bouwkundige tekeningen
  • Bij een appartement: Kopie splitsingsakte
  • Bij een appartement: Kopie reglement VVE

 

Notaris

De keuze van de notaris wordt in de meeste gevallen bepaald door de koper. De koper betaalt immers het grootste deel van de overdrachtskosten (K.K.) en mag dus kiezen voor zijn/haar notaris.

Voor een goedkope notaris bij u in de buurt, klik hier.