house16  |  Hoe werkt het?Wat kost het?  |  Te koop  |  Verkocht  |  Reviews  |  Inloggen  

Vragenformulier bij de verkoop van een woning

Zodra u overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van uw woning, wordt dit vastgelegd in een koopovereenkomst waarin uw persoonlijke gegevens en uw afspraken worden opgenomen.

Om de overeenkomst goed te kunnen opstellen, vragen wij u het formulier in te vullen en onderstaande documenten naar ons kantoor te sturen. Zodra wij alle gegevens compleet hebben, stellen wij de overeenkomst op waarna wij deze in conceptvorm naar u en de koper(s) ter inzage verzenden.

Aan de koopovereenkomst dienen de navolgende nog van u te ontvangen documenten te worden aangehecht:

 • Identiteits-bewijzen van u en van uw partner c.q. mede-eigenaar van het pand.
 • Kopie akte van levering (kopie van de aankoopakte van uw woning)
 • Kopie van de meest recente WOZ beschikking
 • Is uw woning (deels) verhuurd?: Kopie verhuurovereenkomst
 • Indien van toepassing: Verklaring van erfrecht
 • Kopie energiecertificaat
 • Kopie bouwkundige tekeningen (indien aanwezig)

 

 • Bij een appartement: Kopie splitsingsakte
 • Bij een appartement: Kopie reglement VVE
 • Bij een appartement: Kopie jaarrekening VVE
 • Bij een appartement: Kopie opstal verzekering

 

 

U kunt deze documenten sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

! Voorkom identiteitsfraude. Haal op uw kopie ID of paspoort de pasfoto en BSN nummer door met een zwarte stift. (zie voorbeeld)

ID goed fout

 

Clausules

Worden er nog losse zaken meeverkocht?
Denk aan (was)machines, gordijnen of meubilair. Zo ja, maak daar dan een lijstje van dat u - door beide partijen getekend - toevoegt aan deze overeenkomst.
(download hier lijst roerende zaken)

Rust er erfpacht op de grond?
Erfpacht betekent dat iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) eigenaar is van de grond. Raadpleeg bij twijfel het kadaster, de gemeente of Hoomly makelaardij. 

Is er een recht van opstal?
Recht van opstal lijkt op erfpacht. Ook bij recht van opstal is iemand anders eigenaar van de grond, meestal is dat dan een waterschap. Raadpleeg het waterschap het kadaster of Hoomly makelaardij als u er niet uitkomt.

Is het onroerend goed een monument?
Als een onroerend goed bijzonder is of heel oud, kan het tot monument zijn verklaard door de gemeente of Rijksoverheid. Dat brengt bijzondere onderhoudseisen met zich mee en u kunt niet zomaar wijzigingen aanbrengen aan het onroerende goed.

Is er asbest verwerkt in de onroerende zaak?
Als er asbest is verwerkt, dan kan het heel gevaarlijk zijn als er asbestvezels vrijkomen. Asbestdaken dienen voor 2024 te worden verwijderd. Het verwijderen moet vanwege het grote gezondheidsgevaar door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.

Is de bodem of het grondwater verontreinigd?
Als de bodem of het grondwater is verontreinigd kunt u verplicht worden door de overheid om dit te laten saneren.

Zit er een (olie)tank onder de grond?
Als er een olietank onder de grond zit, kunt u verplicht worden deze te laten schoonmaken of verwijderen.

Zijn er beperkingen op het gebruik van het onroerend goed?
Als er beperkingen op zitten betekent het dat u het pand slechts voor bepaalde doelen mag gebruiken (bijvoorbeeld alleen als dienstwoning). Kijk hiervoor in de eigendomsakte van de verkoper. Raadpleeg bij twijfel het kadaster of Hoomly makelaardij.

Neemt u een ouderdomsclausule op?
Als u een pand van meer dan 50 jaar oud verkoopt, is het verstandig een ouderdomsclausule op te nemen. Daarmee beperk u uw aansprakelijkheid bij tegenvallende kwaliteit van zaken als fundering, leidingen en optrekkend vocht.

Zitten er huurders in het onroerend goed?
Is het onroerend goed verhuurd?

Wanneer is de verkoper eigenaar geworden van het onroerend goed?
Deze informatie vindt u in de leveringsakte die u als verkoper in uw bezit moet hebben. Hecht een kopie van de leveringsakte aan het voorlopig koopcontract.

Zijn er nog andere notariële akten die over het pand gaan?
Soms zijn er nog andere akten waarin bepaalde rechten of plichten staan, zoals bijvoorbeeld het recht van overpad of een kettingbeding.

Denk aan (was)machines, gordijnen of meubilair. Zo ja, maak daar dan een lijstje van dat je - door beide partijen getekend - toevoegt aan deze overeenkomst.
Erfpacht betekent dat iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) eigenaar is van de grond. Raadpleeg bij twijfel het kadaster, de gemeente of Hoomly makelaardij.
Bij recht van overpad of erfdienstbaarheid mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit.
Recht van opstal lijkt op erfpacht. Ook bij recht van opstal is iemand anders eigenaar van de grond, meestal is dat dan een waterschap. Raadpleeg het waterschap het kadaster of Hoomly makelaardij als je er niet uitkomt.
Als een onroerend goed bijzonder is of heel oud, kan het tot monument zijn verklaard door de gemeente of Rijksoverheid. Dat brengt bijzondere onderhoudseisen met zich mee en je kunt niet zomaar wijzigingen aanbrengen aan het onroerende goed.
Als er asbest is verwerkt, dan kan het heel gevaarlijk zijn als er asbestvezels vrijkomen. Asbestdaken dienen voor 2024 te worden verwijderd. Het verwijderen moet vanwege het grote gezondheidsgevaar door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.
Als de bodem of het grondwater is verontreinigd kun je verplicht worden door de overheid om dit te laten saneren.
Als er een olietank onder de grond zit, kun je verplicht worden deze te laten schoonmaken of verwijderen.
Als er beperkingen op zitten betekent het dat je het pand slechts voor bepaalde doelen mag gebruiken (bijvoorbeeld alleen als dienstwoning). Kijk hiervoor in de eigendomsakte van de verkoper. Raadpleeg bij twijfel het kadaster of Hoomly makelaardij.
Als je een pand van meer dan 50 jaar oud verkoopt, is het verstandig een ouderdomsclausule op te nemen. Daarmee beperk je je aansprakelijkheid bij tegenvallende kwaliteit van zaken als fundering, leidingen en optrekkend vocht.
Is het onroerend goed verhuurd?
Soms zijn er nog andere akten waarin bepaalde rechten of plichten staan, zoals bijvoorbeeld het recht van overpad of bijvoorbeeld een kettingbeding.