1. Privacybeleid 
In dit privacybeleid informeert Hoomly u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website van Hoomly.

Hoomly richt zich op het professionele verkoopproces van te koop staande huizen en appartementen die door particulieren bij Hoomly aangemeld worden c.q. voor verkoopbemiddelling worden aangeboden.

Hoomly is gevestigd te Amsterdam, Jacob van Lennepstraat 102D, 1053 JP en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59692472 (hierna: ‘Hoomly’)

Als u als woningzoekende, verkoper of gewoon als geïnteresseerde gebruik maakt van de website Hoomly (bijvoorbeeld door een Hoomly account aan te maken of door uw persoonsgegevens achter te laten of te wijzigen in “Mijn Hoomly” zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit privacybeleid. Hoomly verwerkt uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang. Waar nodig geeft u voor een aantal specifieke verwerkingen zoals genoemd in dit privacybeleid hierbij toestemming. We raden u aan om dit privacybeleid dan ook goed door te nemen.

Op de informatie betreffende een onroerend goed object (zoals vraagprijs, kadastrale informatie, kenmerken en foto’s van het onroerend goed) die een woningaanbieder ter publicatie op Hoomly aanbiedt is dit privacybeleid niet van toepassing.

Hoomly vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘WBP’) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via Hoomly is Hoomly de verantwoordelijke in de zin van de WBP. 

2. Het gebruik van het Hoomly
a. Soort persoonsgegevens
Bij het gebruik van Hoomly wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik op Hoomly (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid van Hoomly kun u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

b. Doeleinden van het gebruik
Hoomly gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Onderzoek van gebruik van Hoomly
Hoomly gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Hoomly voor onderzoek. Doel hiervan is het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Hoomly gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

ii) Personalisatie
Hoomly gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Hoomly ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens die u verstrekt op Hoomly en gegevens verkregen via uw Hoomly account, kan Hoomly deze gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op Hoomly worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij jou interesses. Daarnaast kunnen op Hoomly of op andere websites gerichter advertenties getoond worden. Door gebruik te maken van Hoomly geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.

iii) Beveiliging van Hoomly
IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van Hoomly te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van Hoomly als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden. 

3. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Hoomly account
a. Soort persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op Hoomly kunt u een persoonlijk Hoomly account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres en een wachtwoord verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast kunt u (ook zonder Hoomly account) op Hoomly gegevens achterlaten ten behoeve van het gebruik van de op Hoomly aangeboden diensten

b. Doeleinden van het gebruik
Hoomly gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Hoomly account en de door u op Hoomly verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Beveiliging van uw account
Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

ii) Diensten van Hoomly
De (persoons)gegevens uit uw Hoomly account en de door u op het Hoomly Platform verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via Hoomly, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;
het bewaren van onroerend goed objecten inclusief de eventueel door u gegeven en daarbij behorende objectscore en notities. De objectscore wordt geanonimiseerd gedeeld met de aanbieder die het betreffende object in verkoop heeft. De notities worden niet gedeeld met derden;
het verzorgen van de communicatie met een woningaanbieder; zo kunt u bijvoorbeeld via Hoomly een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging (dit kan ook zonder Hoomly account maar dan dient u wel uw naam, adres en e-mail adres in te vullen) of anderszins reageren op het door de woningaanbieder gepubliceerde onroerend goed object;
het delen van uw persoonsgegevens met de woningaanbieder om te bevestigen dat u de verkoper bent van het onroerend goed object;
het aan u toesturen van (Hoomly)statistieken met betrekking tot uw onroerend goed object op Hoomly;
het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden of anderen;
het doorgeven van uw verhuizing en waar nodig en van toepassing die van uw medeverhuizers aan bedrijven die u zelf hebt geselecteerd inclusief de daarvoor door u verstrekte gegeven;
het vergelijken van uw zoekprofiel en aanbod met dat van andere gebruikers van Hoomly en het tonen van uw onroerend goed aan andere Hoomly gebruikers;
het door Hoomly vragen om en het publiceren of verzamelen van uw beoordelingen van bijvoorbeeld makelaars of andere woningaanbieders op het Hoomly. 
iii) Email marketing
Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Hoomly uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Hoomly. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Hoomly aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning/kantoor & interieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van Hoomly ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

i) Beveiliging van uw Hoomly Desk account
Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw Hoomly account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in “Mijn Hoomly”. 

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Hoomly gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Hoomly sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit privacybeleid na te leven.
Hoomly verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

5. Beveiligingsmaatregelen
Hoomly heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Hoomly doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Hoomly. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. 

6. Websites van derden
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op Hoomly en niet op andere websites van derden waarvoor in Hoomly een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op Hoomly. Als u via een hyperlink of I-frame op Hoomly terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Hoomly adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen. 

7. Controle over uw persoonsgegevens
U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account heeft ingevoerd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen met Hoomly om uw persoonsgegevens die Hoomly op andere wijze heeft verkregen kosteloos in te zien. U kunt Hoomly via datzelfde emailadres te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u Hoomly ook verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Hoomly bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. 

8. Overgang van overneming
Bij een verdere groei en ontwikkeling van Hoomly kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Hoomly u hierover tijdig via Hoomly informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Hoomly richten. 

9. Wijzigingen
Hoomly behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Hoomly adviseert u regelmatig het privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via het Hoomly Platform of per e-mail bekend worden gemaakt.

Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Hoomly op te nemen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.