login  Login  |  add user  Registreren  |  call answer (043) 855 39 12 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik opdracht geven om mijn huis in verkoop te nemen?

U kunt voor meer informatie met Hoomly bellen of mailen maar u kunt uw woning ook direct aanbieden door hier te klikken.
Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u meteen beginnen met het invoeren van uw woninggegevens. Zodra de woning op Hoomly is gepubliceerd wordt deze direct aangemeld bij Funda, Huislijn, Jaap, Pararius en anderen. In de meeste gevallen is de woonadvertentie 24 uur later zichtbaar op alle media.

Wat zijn de kosten voor het in opdracht geven tot verkoop?

Basispakket: € 595,-

Wanneer ontvang ik een nota van Hoomly

Zodra u uw foto's, tekst en omschrijving heeft geplaatst op Hoomly, worden deze doorgeplaatst naar de grote woningsites. Nadat uw woning ook bij Funda is aangemeld en zichtbaar is voor het grote publiek, ontvangt u een nota van Hoomly. U heeft daarna 14 dagen de tijd om het bedrag aan Hoomly over te maken.

Kan ik mijn opdracht nog annuleren?

Opdracht intrekken/annuleren:
U kunt tot 14 dagen nadat u opdracht heeft gegeven voor het in verkoop nemen van uw woning kosteloos annuleren. Als de woning op Funda is geplaatst en gepubliceerd kunt u ook annuleren maar dan betaalt u wel € 265,- aan annuleringskosten. Als de professionele fotograaf is geweest, kunt u ook nog annuleren maar dan worden € 495 aan annuleringskosten in rekening gebracht. U krijgt dan het opnamerapport en foto's thuisgestuurd, maar zit verder nergens aan vast. Als u de verkoopopdracht intrekt nadat de woning ook nog op funda is geplaatst, bedragen de annuleringskosten kosten €265,- plus de kosten van de gekozen extra dienstverlening.Hoe kan het dat Hoomly zo goedkoop is?

Bij een regulier makelaarskantoor wordt een percentage over de gerealiseerde verkoopprijs aan courtage in rekening gebracht. Afhankelijk van de verkoopprijs van de woning kan dit wel oplopen tot gemiddeld €4.732,- of zelfs nog meer...

Bij Hoomly doen wij dat niet. Wij brengen geen courtage in rekening maar een vast bedrag, ongeacht de waarde van de woning. Omdat wij aan u vragen actief mee te helpen bij de verkoop bespaart u een groot bedrag aan makelaarskosten. Zo doet u bijvoorbeeld zelf de rondleidingen, levert u zelf fotomateriaal en teksten aan. Er volgen geen extra rekeningen. Zo weet u vooraf precies wat de kosten zijn.

Waarom heeft Hoomly een kopie van mijn ID nodig?

Als makelaar moeten wij, in het kader van onze wettelijke verplichting, altijd de identiteit van alle betrokken partijen verifiëren, zodat we weten dat we met de juiste personen te maken hebben. Wanneer we niet persoonlijk kunnen verifiëren, moeten we dit op een andere manier doen. Daarom vragen wij u om toezending van een kopie-ID.
Let op! wij verzoeken u het BSN nummer op uw kopie-ID i.v.m. privacy wetgeving met zwarte pen door te halen zodat dit onleesbaar is voor derden.

Hoe lang staat mijn woning op Funda?

Uw woning wordt voor de duur van maximaal 1 jaar uitgebreid op Funda gepubliceerd, of eerder in het geval u de opdracht beëindigd. U kunt de publicatie telkens voor de duur van 1 jaar verlengen voor € 245,-

Hoe ziet de presentatie op Funda eruit?

De Funda uitgebreide presentatie bestaat uit het 1 jaar lang plaatsen van alle kenmerken, foto's en uitgebreide omschrijving en bij pakket goud, foto's gemaakt door een professionele fotograaf, 2D of 3D plattegronden van uw pand.

voorbeeld uitgebreid funda pakket

funda basis

Voorbeeld 2D: onderdeel van het uitgebreid verkooppakket goud

funda plattegrond 750x300

Voorbeeld 3D: onderdeel van het uitgebreid verkooppakket goud

Welke documenten moet ik aanleveren als ik mijn woning ga verkopen?

Als u overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden en vraagprijs dan legt u dat vast in een koopovereenkomst. Aan deze overeenkomst dienen de navolgende documenten te worden gehecht:

  • Identiteits-bewijzen van u en van uw partner c.q. mede-eigenaar van het pand.
  • Kopie akte van levering (kopie van de aankoopakte van uw woning)
  • Kopie van de meest recente WOZ beschikking
  • Is uw woning (deels) verhuurd?: Kopie verhuurovereenkomst
  • Indien van toepassing: Verklaring van erfrecht
  • Kopie energiecertificaat
  • Kopie bouwkundige tekeningen
  • Bij een appartement: Kopie splitsingsakte
  • Bij een appartement: Kopie reglement VVE

Mag ik zelf de verkoopwaarde van mijn woning bepalen?

Jazeker! U mag de waarde van uw woning zelf bepalen, maar als u niet helemaal zeker bent van uw zaak is het beter om dit aan de deskundigheid van de Hoomly taxateur over te laten. Heeft u al een vraagprijs bepaald en wilt u dat onderbouwd zien? Een handig hulpmiddel om zelf de waarde van uw woning te bepalen is die van de Vastgoedschatter. Met deze rekentool wordt aan de hand van een aantal gegevens die bekend zijn van vergelijkbare objecten een indicatieve waarde bepaald. Klik hier om naar de online waardebepaling te gaan.

Kan ik zelf foto’s maken of is het beter om dit uit te besteden?

Een van de belangrijkste onderdelen bij de verkoop zijn de foto's van uw huis. Heeft u ervaring met fotografie en kunt u zelf goede foto's maken? Ga direct aan de slag. U kunt uw foto’s later altijd laten checken door 'zelfjehuisverkopen'. Het is heel belangrijk dat de kwaliteit van uw foto’s hoog is, daarmee komt uw woning namelijk hoger in de zoeklijsten van funda. Ook wordt uw woning beter bekeken met een goede hoofdfoto en dat resulteert weer in meer interesse voor uw woning. U kunt tenslotte maar één keer een eerste indruk achterlaten. Valt het resultaat tegen of laat u het liever over aan een expert? Schakel dan één van onze fotografen in.

TIP:  Maakt u zelf foto's met uw mobiel? Neem horizontale foto's en beperk het gebruik van verticale foto's. Hiermee voorkomt u dat foto's  worden afgewezen.

Krijg ik een raambord 'Te Koop'?

Jazeker, u krijgt een 'V'-raambord 'Te Koop' en twee stikkers 'Verkocht'. Hiermee trekt u de aandacht van uw directe omgeving en laat u zien dat uw huis te koop staat!

Het raambord heeft een levertijd van +/- 1 week.

Ik heb een andere vraag

U heeft een vraag die hierboven niet bijstaat? Met al uw overige vragen over het verkoopproces kunt u terecht op het contactformulier. Omschrijf de vraag zo gedetaileerd mogelijk en vermeld uw telefoonnummer. U krijgt altijd binnen 3 werkdagen antwoord. Ook kunt u tijdens kantooruren bellen. call answer (043) 855 39 12

 

Vragen over het verkopen van een huis

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door:

a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. De makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. 

Vaak zal de verkopende makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure.

In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.

Mag een makelaar een onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar welke prijs realistisch is voor de woning. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Wat is een optie?

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:

a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

De makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de makelaar of dergelijke opties worden gegeven.

Wat is het eigendomsbewijs

Wat is het eigendomsbewijs ?

De Eigendomsakte (of eigendomsbewijs) is een kopie van de originele akte, zoals bij de notaris ondertekend en bevat de actuele informatie uit het openbaar register. In deze akte van eigendom staat bijvoorbeeld wie de gerechtigden zijn bij een perceel. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een persoon die het recht heeft om er gebruik van te maken. Het geeft u inzicht in eigendomstoestand, woninggegevens, eventuele gebruiksbeperkingen en belangrijke aantekeningen, bijvoorbeeld als er sprake is van bodemverontreiniging. Kadasterdata levert de laatst gepasseerde akte, tenzij anders aangegeven.
In de Eigendomsakte vindt u de volgende gegevens:

• de kadastraal gerechtigde(n) (gegevens van een persoon of bedrijf);
• de plaats van het perceel (de unieke kadastrale aanduiding en het adres);
• de oppervlakte*;
• het koopjaar*;
• de koopsom*;
• de zakelijke rechten;
• eventuele belemmeringen;
• eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht.

Wat is de levertijd en wat zijn de kosten?
De (kopie) eigendomsakte ontvangt u via kadasterdata.
Na betaling van € 24,95 ontvangt u het eigendomsbewijs direct in uw mailbox.

Aanvragen eigendomsakte