Werkwijze

 

Woning aanmelden

Meld eenvoudig je woning aan bij Hoomly door gebruik te maken van het aanmeldformulier. Foto's kun je zonder verlies van kwaliteit, gratis insturen via www.wetransfer.com. Heb je vragen? Neem contact met ons op of bel (085) 06 07 889 

 

Woningopname

Er wordt een afspraak ingepland om de gegevens van je woning te inventariseren en in te meten. Aan de hand van deze gegevens wordt onder andere een plattegrond gemaakt. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om een goed waardeadvies af te kunnen geven.

 

Funda

Voordat je huis op funda wordt geplaatst, worden de door jou aangeleverde gegevens door ons gecontroleerd. Ook voegen wij de basisgegevens van je woning toe zoals de kadastrale aanduiding en het energielabel. Verder wordt het gebruiksoppervlak bepaald en verwerkt in de advertentie. Pas na controle zal de woning door ons aangemeld worden bij Funda. Zo zorgen we er samen voor dat de gegevens die online komen kloppen

 

Bezichtigingen

Aanvragen die bij ons binnenkomen worden naar je toe gemaild waarna je zelf een afspraak kunt inplannen op een tijdstip dat voor jou het beste uitkomt.

 

De koopovereenkomst

Wanneer jij en de koper overeenstemming hebben bereikt over de prijs en de overige voorwaarden, zal de koopovereenkomst (inbegrepen in het Plus- en Toppakket) worden opgesteld. Daarin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Wij zullen de koopovereenkomst uitgebreid en zorgvuldig met je doornemen, zodat je bij ondertekening precies weet wat je ondertekent. Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. Zodra de koper een exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen, beschikt hij over een wettelijke bedenktijd van drie dagen, waarbinnen hij nog van de koop kan afzien. Ook kan de koopovereenkomst nog worden ontbonden op grond van de ontbindende voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Je kunt ervan uitgaan dat wij de voortgang hiervan bewaken.

 

De Notaris

De ondertekende koopovereenkomst gaat naar de notaris. De notaris stelt een akte van levering en een nota van afrekening op. Wij controleren of de gemaakte afspraken en de overige gegevens kloppen.
Een dag voor de notariële overdracht kunnen koper en verkoper samen de eindinspectie van het huis doen. Tijdens de inspectie kan je de meterstanden opnemen en de staat van het huis vastleggen. Hoomly zal je de hiervoor benodigde formulieren voor de overdracht toesturen.
Na ondertekening van de akte van levering bij de notaris is het huis niet langer jouw eigendom. De notaris maakt het resterende bedrag over op je rekening.